נכיון שיקים מסחריים


 

נכיון שיקים מסחריים

מאפשר לגשר על תנאי התשלום הנהוגים במשק הישראלי ומסייע בניהול תזרים המזומנים וההון החוזר תוך עמידה בהתחייבויות השוטפות.

 

הלוואות להשקעות קצרות או ארוכות טווח

בין אם הלוואות גישור ובין אם הלוואות למימון רכישת ציוד, רכש מלאי, פרויקטים וכיוצ"ב.