למה לעבוד אתנו ?


הון עצמי נרחב

אשראי גדול ומיידי זמין ללקוחות החברה לפעילות העסקית שלהם.

חברה ציבורית

אנו חברה ציבורית המתנהלת עם דירקטוריון ועדות מקצועיות ויועצים חיצוניים

זמינות השירות

אנו נותנים מענה מיידי לכל בקשה ודרישה של הלקוחות שלנו לאחר בדיקה מקיפה אך מהירה.

מחלקת חתמות ואשראי

אנו עונים על הצורך בהיעדר מוצרים תחליפיים למהירות תהליך הניכיון ולגובה המימון

מחלקה משפטית

מחלקה משפטית ייעודית המהווה עמוד תווך לחברה ומשרה ביטחון בכל שלב בפעילות העסקית.

ניסיון ניסיון ניסיון

עשרות שנות ניסיון לכל הגורמים בחברה, ידע רב בכל שרשרת העסקית בתחומי הקמעונאות הפיננסים והנדל"ן.