למה לעבוד אתנו ?


הון עצמי נרחב

אשראי גדול ומיידי זמין ללקוחות החברה לפעילות העסקית שלהם.

חברה ציבורית

אנו חברה ציבורית המתנהלת עם דירקטוריון ועדות מקצועיות ויועצים חיצוניים

זמינות השירות

אנו עונים על הצורך בהיעדר מוצרים תחליפיים למהירות תהליך הניכיון ולגובה המימון

מחלקת חתמות ואשראי

אנו עונים על הצורך בהיעדר מוצרים תחליפיים למהירות תהליך הניכיון ולגובה המימון

מחלקה משפטית

אנו עונים על הצורך בהיעדר מוצרים תחליפיים למהירות תהליך הניכיון ולגובה המימון

ניסיון ניסיון ניסיון

אנו עונים על הצורך בהיעדר מוצרים תחליפיים למהירות תהליך הניכיון ולגובה המימון