חזון ואסטרטגיה


אס. אר. אקורד ממשיכה לבסס את מעמדה כמובילה בתחום המימון החוץ בנקאי, במסחר בממסרים דחויים ופועלת להרחיב את חוג לקוחותיה, כל זאת תוך שימת דגש על הליך תקין של קליטת לקוחות ומושכי ממסרים דחויים והקפדה לשמירה על איכות הלקוחות איתם היא סוחרת בממסרים דחויים.

במקביל פועלת אס. אר. אקורד להגדלת תיק האשראי המנוהל על ידיה וקבלת קווי אשראי מתאגידים בנקאיים בישראל ומקורות אשראי נוספים.