עדי צים


עדי צים
מנהל אשראי וסחר לקוחות

מנהל הלקוחות והעיסקאות של החברה, בעל השליטה. וותק של 25 שנה בשוק הקמעונאות, והמימון. מנהל ושותף בכמעט חינם-חברת ע.ר. צים שיווק ישיר בע"מ, יו"ר מנכ"ל ובעלים בחברת ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ. בעל חברות נדל"ן, הובלה, אחזקה ועוד. מנהל ובעלים בתאגידים המפורטים כדלקמן: עדי צים אחזקות בע"מ, צים מגורי יוקרה בע"מ וע.ר. צים ניהול נכסים בע"מ. מכהן כדירקטור בתאגידים המפורטים כדלקמן: עדי צים אחזקות בע"מ, צים אנרגיה סולארית בע"מ, ע.ר. צים ניהול נכסים בע"מ, עדי צים הובלה כללית הפצה וחלוקת דברי מאפה בע"מ, יעד אל פיתוח מזון בע"מ ומגה צים (2011) בע"מ.