הודעות לתקשורת


החברה דיווחה אמש על גידול של 75% ברווח הנקי; הבוקר הודיעה על מכירה של 10% מהחברה לקרן אייפקס בדיסקאונט של 7% עם אופציה לרכישת 10% נוספים(ספונסר)

קרא עוד

חברת ניכיון הצ'קים הצומחת אס.אר אקורד דיווחה כי צים, המחזיק ב-84.4% ממניותיה, הגיע להבנות עם קרן AMI מקבוצת אייפקס, שתרכוש ממנו עד 20% ממניות החברה • קרן ההשקעות עדיין לא רשמה אקזיט על השקעותיה, ונחלה כישלון בולט בחברת הקייטרינג שולץ(גלובס)

קרא עוד

עדי צים עצמו, בעל השליטה בחברה, סיים את כהונתו בדירקטוריון החברה והחל לשמש כמנהל אשראי וסחר לקוחות

קרא עוד

הכנסות מימון במחצית הראשונה של 2019 גדלו ב-70% והסתכמו ב-49.7 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 29.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ■ עדי צים: "בחצי הראשון של 2019 הראנו תוצאות ופעילות של שנה שלמה"

קרא עוד

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של שישה ושלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2019

קרא עוד

אס.אר. אקורד, חברת האשראי החוץ בנקאי שבשליטת עדי צים פרסמה את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה ולרבעון השני של 2019

קרא עוד

ארבע מחמש החברות הנסחרות בתחום, למעט אחים נאווי שטרם דיווחה, הציגו גידול חד ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2019.הרווח של אס אר אקורד קבץ ב-83%, של פנינסולה ב-45%.

קרא עוד

חברות המימון החוץ בנקאי זינקו עד 140% בשנה, תיק האשראי צמח ב-25%, והן נהנות משיעורי ריווחיות גבוהים שמגיעים ל-50%. אתמול זינקו אס אר אקורד ושוהם ביזנס בעקבות תוצאות חזקות לרבע האחרון.

קרא עוד

דוח רבעוני ליום 31 במרס 2019 תוכן עיניינים  דוח הדירקטוריון על מצב עינייני החברה  דוחות כספיים תמציתיים ליום 31 במרס 2019  הצהרות מנהלים לפי תקיה 38ג

קרא עוד