רוח גבית מהצמיחה, הריבית הנמוכה והרגולטור: דוחות חזקים לחברות המימון החוץ בנקאי