עדי צים מועמד לאיש השנה של ביזפורטל- אקזיט בקמעונאות, כניסה מוצלחת לאשראי החוץ בנקאי