עדי צים ימכור לזהבית כהן מניות אס.אר אקורד בעד 125 מיליון שקל