מה חשוב בהנהלה; או- איך אס.אר אקורד השאירה את נאוי באבק