הודעה לעיתונות/משקיעים - אס אר אקורד - דוחות כספיים 30-9-2019