דוח מיידי - עדי צים בהסכם למכירת חלק ממניות החברה לקרן AMI (אייפקס)-המשך,פרטים