אס. אר אקורד: הרווח הנקי זינק בכ-80%; תיק אשראי הלקוחות חצה חצי מיליארד שקל


תיק אשראי הלקוחות חצה חצי מיליארד שקל

עדי צים

חברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר. (SR) אקורד (3,981 +1.35%) , שבשליטת עדי צים, סיימה את המחצית הראשונה של 2019 עם רווח נקי של 25.2 מיליון שקל, גידול של 78.4%  לעומת רווח נקי של 14.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. המניה (3,981 +1.35%) , שזינקה ב-150% עד כה השנה, עולה במסחר ב-3%.

החברה סיימה את המחצית הראשונה של 2019 עם תיק אשראי בשווי של 573.4  מיליון שקל, גידול של כ-70% לעומת 338.5 מיליון שקל בתום התקופה המקבילה אשתקד. בחברה הדגישו כי הגידול בוצע תוך המשך הקפדה של הנהלת החברה על טיוב תיק הלקוחות.

הכנסות המימון במחצית הראשונה של 2019 (מקביל לשורת ההכנסות בדו"חות של חברות תפעוליות) גדלו בכ-70% והסתכמו ב-49.7 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 29.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נבעה מגידול בפעילות החברה, כפועל יוצא, בין היתר, של הגדלת וקבלת מסגרות אשראי מבנקים ומנותני אשראי אחרים.

הוצאות מימון ועלות ההכנסות הסתכמו במחצית הראשונה של 2019 ב-10.6 מיליון שקל, גידול של 66.6% לעומת הוצאות של 6.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאות גדלו בעיקר בשל הגידול באשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים, מ-183 מיליון שקל ב-30 ביוני 2018 ל-409.4 מיליון שקל ב-30 ביוני 2019. חלקן של הוצאות המימון ועלות ההכנסות הסתכמו ב-21.3% מהכנסות המימון, לעומת 21.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות המימון נטו הסתכמו במחצית הראשונה של 2019 ב-39.2 מיליון שקל, עלייה של 78.7% לעומת 22.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול הוא בהתאמה לגידול בהיקף הפעילות. 

הוצאות ההפרשה לחובות מסופקים ואבודים הסתכמו ב-1.4 מיליון שקל, לעומת 600 אלף שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה החלה לישם את תקן IFRS9, באופן רטרוספקטיבי החל מהראשון בינואר 2018. הרווח לפני מס עלה ב-79% ל-33.3 מיליון שקל, לעומת רווח לפני מס של 18.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה מממנת את פעילות המימון שלה, על בסיס אשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים של 409.4 מיליון שקל, הלוואת בעלים של 48.3 מיליון שקל והון עצמי של 112 מיליון שקל. החברה הכריזה על דיווידנד של 8 מיליון שקל, בהתאם למדיניות חלוקת הדיווידנד של החברה, שכוללת חלוקה של לפחות 50% מהרווח הנקי בחישוב ותשלום רבעוני.

עדי צים מסר: "בחצי הראשון של 2019 הראנו תוצאות ופעילות של שנה שלמה. אנו ממשיכים בהתאם למדיניות שלנו לשתף את המשקיעים ברווחים, והרבעון הודענו על דיווידנד של כ-70% מהרווח נטו. הבעת האמון של המערכת הבנקאית בנו נותנת פירות, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח להגדיל את מצבת הלקוחות תוך המשך הקפדה על תיק הלקוחות".