אייפקס כבר מורווחת ב־51% על ההשקעה באס.אר אקורד - כלכליסט