הודעות לתקשורת


אס.אר. אקורד, חברת האשראי החוץ בנקאי שבשליטת עדי צים פרסמה תוצאות לשנת 2019

קרא עוד

הקרן הגדילה אתמול את השקעתה בחברת האשראי החוץ־בנקאי שהקצתה מניות לגופים מוסדיים, בהם קרן נוקד של רועי ורמוס, ילין לפידות והראל

קרא עוד

אס.אר. אקורד מגייסת כ- 67 מיליון שקל מריץ' טופקו ומ 12- גופים מוסדיים מובילים בישראל לפי שווי של כ- 682 מיליון שקל

קרא עוד

בימ"ש דחה תביעה כנגד החברה דוח מיידי בדבר הקצאה פרטית מהותית ולא חריגה של ניירות ערך של החברהומר עדי צים ופסק לטובתם הוצאות

קרא עוד

עדי צים, דרך אס.אר אקורד הפך להיות גורם דומינטי בשוק האשראי החוץ בנקאי; קרן איפקס גילתה אותה ורכשה נתח מהחברה; אחרי תשואה של פי 3 במניות אס.אר אקורד הוא אחד מהמועמדים לאיש השנה

קרא עוד

בימ"ש דחה תביעה כנגד החברה ומר עדי צים ופסק לטובתם הוצאות

קרא עוד

מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין - מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, ככל שיהיו ומעת לעת

קרא עוד

כיצד ייתכן שאס.אר אקורד השיגה את נאוי בשווי השוק?

קרא עוד