הודעות לתקשורת


ארבע מחמש החברות הנסחרות בתחום, למעט אחים נאווי שטרם דיווחה, הציגו גידול חד ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2019.הרווח של אס אר אקורד קבץ ב-83%, של פנינסולה ב-45%.

קרא עוד

חברות המימון החוץ בנקאי זינקו עד 140% בשנה, תיק האשראי צמח ב-25%, והן נהנות משיעורי ריווחיות גבוהים שמגיעים ל-50%. אתמול זינקו אס אר אקורד ושוהם ביזנס בעקבות תוצאות חזקות לרבע האחרון.

קרא עוד

דוח רבעוני ליום 31 במרס 2019 תוכן עיניינים  דוח הדירקטוריון על מצב עינייני החברה  דוחות כספיים תמציתיים ליום 31 במרס 2019  הצהרות מנהלים לפי תקיה 38ג

קרא עוד

1 .הרינו לדווח כי בתאריך 2019/03/28 הוחלט על תשלום דיבידנד לניירות ערך של החברה. 2 .הסכום הכולל של הדיבידנד שישולם הינו: 6,000,000 ש"ח .

קרא עוד

מניית אס.אר. אקורד של עדי צים מזנקת לאחר שהרווח הנקי עלה ביותר מ-40% ברבעון השלישי הכנסות המימון של אס.אר. אקורד, העוסקת בניכיון צ'קים, הגיעו ברבעון השלישי ל-18.8 מיליון שקל - קפיצה של 48% לעומת הרבעון המקביל, על רקע הצלחת החברה להגדיל את מסגרות האשראי בבנקים ואצל נותני אשראי אחרים

קרא עוד