נתן פריד


נתן פריד
רו"ח – דירקטור בלתי תלוי

השכלה: בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת בר-אילן; מוסמך במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן. בעל רישיון ראיית חשבון. ניסיון תעסוקתי: יועץ פיננסי לקבוצת חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ וחג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ. לשעבר משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים של קבוצת חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ.

השכלה: בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת בר-אילן; מוסמך

במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן. בעל רישיון ראיית חשבון.

ניסיון תעסוקתי: יועץ פיננסי לקבוצת חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ וחג'ג'

אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ. לשעבר משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים

של קבוצת חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ.

מכהן כדירקטור בחברות פרטיות בבעלותו המלאה.

כיהן כדירקטור בחברות פרטיות בקבוצת חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ.