יאיר פודים


יאיר פודים
יו"ר דירקטוריון

השכלה: תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ניסיון תעסוקתי: מנכ"ל דולומיט אחזקות בע"מ. מכהן כיו"ר דירקטוריון בתאגידים המפורטים כדלקמן: ענבר הנפקות פיננסים בע"מ ופרוטאולוג'יקס בע"מ. מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון בענבר גרופ

השכלה: תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים

מהאוניברסיטה העברית בירושלים

ניסיון תעסוקתי: מנכ"ל דולומיט אחזקות בע"מ.

מכהן כיו"ר דירקטוריון בתאגידים המפורטים כדלקמן: ענבר הנפקות

פיננסים בע"מ ופרוטאולוג'יקס בע"מ.

מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון בענבר גרופ פיננסים בע"מ.

כיהן כיו"ר דירקטוריון בתאגידים המפורטים כדלקמן: ענבר גרופ

,) פיננסים בע"מ )עד דצמבר 2017 (, לידר שוקי הון )עד נובמבר 2016

לידר הנפקות ) 1993 ( בע"מ )עד נובמבר 2016 ( ו- דולומיט אחזקות בע"מ

.) )עד אוגוסט 2016

מכהן וכיהן כדירקטור בתאגידים המפורטים כדלקמן: פודימון בע"מ,

צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ, משאבי הגליל בע"מ, רונרום שירותי

יעוץ בע"מ, אורן השקעות בע"מ ו- גפן השקעות ביומד.