יאיר פודים


יאיר פודים
יו"ר דירקטוריון

תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים מנכ"ל דולומיט אחזקות בע"מ. מכהן כיו"ר דירקטוריון בתאגידים המפורטים כדלקמן: ענבר הנפקות פיננסים בע"מ ופרוטאולוג'יקס בע"מ. מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון בענבר גרופ פיננסים בע"מ. כיהן כיו"ר דירקטוריון בתאגידים המפורטים כדלקמן: ענבר גרופ ,) פיננסים בע"מ )עד דצמבר 2017 (, לידר שוקי הון )עד נובמבר 2016 לידר הנפקות ) 1993 ( בע"מ )עד נובמבר 2016 ( ו- דולומיט אחזקות בע"מ .) )עד אוגוסט 2016 מכהן וכיהן כדירקטור בתאגידים המפורטים כדלקמן: פודימון בע"מ, צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ, משאבי הגליל בע"מ, רונרום שירותי יעוץ בע"מ, אורן השקעות בע"מ ו- גפן השקעות ביומד.