חגי ישראלוביץ


חגי ישראלוביץ
דירקטור

השכלה: בוגר משפטים, המכללה האקדמית למשפטים; מוסמך University of Derby , מחשבים ניסיון תעסוקתי: עורך דין. החל מחודש מאי -2018 יו"ר דירקטוריון בסנס שוקי הון בע"מ, חברה פרטית אשר בעל השליטה בה הינו מר עדי צים שהינו בעל השליטה בחברה.

השכלה: בוגר משפטים, המכללה האקדמית למשפטים; מוסמך

University of Derby , מחשבים

ניסיון תעסוקתי: עורך דין.

החל מחודש מאי -2018 יו"ר דירקטוריון בסנס שוקי הון בע"מ, חברה

פרטית אשר בעל השליטה בה הינו מר עדי צים שהינו בעל השליטה

בחברה.

החל מחודש אוקטובר -2018 דירקטור בב.ה. וואיטסטון גרופ בע"מ,

חברה ציבורית אשר מר עדי צים הינו בעל עניין בה.