חגי ישראלוביץ


דירקטור

עורך דין, בוגר משפטים, המכללה האקדמית למשפטים; מוסמך University of Derby , מחשבים. החל מחודש מאי -2018 יו"ר דירקטוריון בסנס שוקי הון בע"מ, חברה פרטית אשר בעל השליטה בה הינו מר עדי צים שהינו בעל השליטה בחברה. החל מחודש אוקטובר -2018 דירקטור בב.ה. וואיטסטון גרופ בע"מ, חברה ציבורית אשר מר עדי צים הינו בעל עניין בה.