גיל גזית


דחצ

רו"ח גיל גזית מייסד חברת מידרוג בע"מ חברת דירוג אשראי וכיהן כמנכ"לה במשך כ-10 שנים. מידרוג היא חברת בת של חברת דירוג האשראי הבינלאומית מוד'יס, כיום שותף בחברת אר ג'י פרמיה השקעות בע"מ המתמחה בגיוסי חוב והון עבור חברות פרטיות וציבוריות. משמש כדירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות נוספות